Dự án nhiệt điện – thủy điện

 

1. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình
2. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình
3. Nhà máy thủy điện Văn Chấn
4. Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn
5. Nhà máy nhiệt điện Uông Bí
6. Nhà máy nhiệt điện Na Dương
7. Nhà máy nhiệt điện Phả Lại
8. Đập thủy lợi Phùng
9. Đập thủy lợi Sơn Tây
10. Nhà máy nước Nam Định
11. Nước ngầm Ninh Bình
12. Nước ngầm Thái Nguyên
13. Nước ngầm Thanh Hóa
14. Nhà máy thủy điện Nahang
15. Nhà máy thủy điện Sơn La

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN