Dự án giao thông

 

1. Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
2. Dự án đường ô tô cao tốc
3. Nội Bài – Lào Cai
4. Dự án đường ô tô cao tốc
5. Hà Nội –  Thái Nguyên
6. Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
7. Cầu Nhật Tân – Nội Bài
8. Nhà ga T2 – Nội Bài
9. Cầu Nậm Khao
10. Cầu Ngòi Đuông
11. Cầu Đông Trù
12. Cầu Tô Mậu
13. Cầu Ngòi Chả
14. Cầu Rỏng Dài
15. Cầu Phù Đổng
16. Cầu Cúc Phương
17. Cầu Trắng
18. Cầu Phúc Hà
19. Cầu vượt Thanh Hóa
20. Cầu Tích Giang
21. Cầu Pà Sò
22. Cảng Hòa Bình
23. Dự án nâng cấp Quốc lộ 6
24. Nâng cấp cầu đá Ninh Bình
25. Cảng Nghi Sơn
26. Cảng Thông quan nội địa Hà Nội
27. Trung tâm dịch vụ bay
28. Nút giao thông Ngã Tư Vọng
29. Sửa chữa các cầu đường sắt Thanh Hóa
30. Dự án cải tạo, sửa chữa các cầu trên tuyến Quốc Lộ 1B
31. Dự án cải tạo, sửa chữa các cầu trên tuyến Quốc Lộ 1A

Dự án giao thông